Ouderraad

Ouderraad

De Spindel kent een actieve oudervereniging en voor elk leerjaar wordt een ouder gekozen als lid van de ouderraad. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit acht leden, de klassenouders. Daarnaast is er voor de parallelgroepen een contactouder, die geen lid is van de ouderraad, maar wel betrokken wordt bij de organisatie van activiteiten.

De ouderraad houdt zich bezig met de volgende taken:

  • het bevorderen van goede contacten en een open sfeer tussen ouders en team,
  • het mede organiseren van feesten als Sinterklaas, Kerstmis, carnaval,
  • het mede organiseren en begeleiden van excursies en uitstapjes.

De klassenouders vormen, samen met leerkrachten, verschillende werkgroepen, die activiteiten voorbereiden en voorstellen doen aan het team. Zo kennen we o.a. de werkgroepen BVL (Brabants VerkeersVeiligheidsLabel), Boekenweek, carnaval, entourage, hoofdluis, projectweek, Kerstmis, Pasen, PR, Sinterklaas, schoolverlaters en sportdag.

Ouders betalen een vrijwillige bijdrage om alle genoemde activiteiten te bekostigen. De hoogte van deze contributie wordt bepaald tijdens de algemene ledenvergadering die gehouden wordt aan het begin van het jaar. Deze bijdrage komt ten goede aan de kinderen (feesten, uitstapjes en dergelijke) en attenties. In de planning van haar activiteiten gaat de ouderraad ervan uit, dat alle ouders hun bijdrage betalen, omdat ook alle kinderen ervan profiteren. Na de algemene ledenvergadering krijgt u een brief waarin de hoogte van de contributie vermeld wordt. U kunt het bedrag, onder vermelding van uw naam en de groep van uw kind(eren), overmaken op:
banknummer NL68RABO0104638745 
t.n.v. Oudervereniging van de Spindel, Bavel. 

Het geeft een goed gevoel om bij de school van je kind(eren) betrokken te zijn. De Spindel heeft een leuke open sfeer en dat merken wij mede door de grote aantallen ouders die bereid zijn om mee te helpen bij activiteiten. Wij zijn hier erg blij mee, de ouderraad kan het tenslotte niet alleen. Begin van het schooljaar ontvangt u weer het aanmeldformulier voor nieuwe ouderraadsleden en/of contactouders. U kunt zich dan aanmelden, wij hopen op een grote respons.

Wilt u meer weten over het werk van de ouderraad, heeft u leuke ideeën of reacties, dan kunt u natuurlijk de ouderraadsleden persoonlijk aanspreken. Ook kunt u met ons contact opnemen via or.spindel@hetgroenelint.nl.

De leden van de ouderraad voor dit schooljaar zijn:

groep 1: Judith Vera

groep 2: Wendy Frijters

groep 3: Paulette Lambregts

groep 4: Amber Nigg

groep 5: Ingrid Kroon

groep 6: Dorrianne van Vugt

groep 7: Nancy Aarts

groep 8: Myriam van den Heuvel


Dit zijn voor dit schooljaar de contactouders:

groep 1-2a: Judith Vera
groep 1-2b: Saskia Krijnen
groep 1-2c: Jolinda Govers
groep 1-2d: Wendy Frijters
groep 1-2e: Suzanne Rijsdijk 
groep 3a: Paulette Lambregts
groep 3b: Lisette Seijkens
groep 4a: Muriël Stadegaart
groep 4b: Amber Nigg
groep 5a: Vanessa van Riel
groep 5b: Juliëtte Doyer
groep 5c: Ingrid Kroon
groep 6a: Maaike van Dun
groep 6b: Dorrianne van Vugt
groep 6c: Ingird Offers
groep 7a: Arabel van Beek
groep 7b: Nancy Aarts
groep 7c: Margot Jacobs
groep 8a: Odette Tigchelaar
groep 8b: Marlies Brandwijk
groep 8c: Myriam van den Heuvel


De hulp van ouders is hard nodig; zonder die hulp zouden bepaalde activiteiten vervallen en dat zou jammer zijn. Lijkt het u leuk om met bepaalde activiteiten te helpen op school, dan is daar altijd een mogelijkheid toe. Tijdens de introductieavond aan het begin van elk schooljaar zijn er lijsten in iedere groep aanwezig waarop u zich als hulpouder in kunt schrijven. Tijdens deze avond kunt u invullen welke dagen u beschikbaar bent en of u dan, indien nodig, in het bezit bent van een auto.

Speciaal aan de ouders van de kleuters vragen we ook om mee te doen. Schroom niet om u aan te melden, de werkgroepen zullen u met open armen ontvangen. Het geeft een goed gevoel om bij de school van je kind(eren) betrokken te zijn.

 


Pastoor Doensstraat 3

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl